| Blahoželáme! | Bardejov 

Internet

Spoločnosť Proxis, spol. s r.o. poskytuje pripojenie do siete Internet pomocou optického kábla (Fiber-NET.sk), ako aj pomocou Wi-fi bezdrôtovej a metalickej siete (ProxisNET), ktoré prispôsobuje potrebám a požiadavkám klienta. V rámci požiadaviek vám zostaví kvalitné, výhodné a spoľahlivé riešenie, ktoré bude technologicky zodpovedať vašim nárokom na rýchly prenos dát a prístup k informáciám.

Aktuálne všeobecné obchodné podmienky platné od 01.12.2016


Pôvodné všeobecné podmienky platné do 01.12.2016

Pôvodný cenník ProxisNET na stiahnutie platný do 30.4.2018

Pôvodný cenník Fiber-NET.sk na stiahnutie platný do 30.4.2018

 

Čo je Internet ?

internet-bardejovInternet (z angl. výrazu interconnected networks - prepojené siete), hovorovo net alebo sieť, je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketov za použitia štandardizovaného Internet Protocolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Skladá sa z množstva menších komerčných, vládnych, akademických a vojenských sietí. Využíva sa ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby, napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW).

World Wide Web

Internetový výskum, založený na vyhľadávaní pomocou kľúčových slov vo vyhľadávačoch ako Google, poskytuje miliónom ľudí na celom svete jednoduchý a okamžitý prístup k širokému a rozličnému online informačnému obsahu. Encyklopédie a tradičné knižnice neumožňujú takú náhlu a extrémnu decentralizáciu informácií a údajov ako internet.

Vzdialený prístup

Internet poskytuje užívateľom počítačov jednoduché pripojenie k iným počítačom a informačným a komunikačným službám kdekoľvek na svete. Podľa požiadaviek je možné používať zabezpečenie, autentifikáciu a kryptovanie alebo sa zaobísť aj bez nich. Na základe toho sa rozšírili možnsoti práce z domu, spolupracovať a zdieľať informácie v mnohých priemyselných odvetviach. Účtovník sediaci doma môže revidovať knihy spoločnosti sídliacej v inej krajine pomocou servera v tretej krajine, ktorý spravujú IT špecialisti zo štvrtej krajiny. Tieto účty mohli byť vytvorené doma pracujúcimi knihovníkmi z iných vzdialených lokalít na základe informácií, ktoré im prišli e-mailom z celého sveta. Niektoré z týchto aplikácií boli možné už pred rozšírením internetu, avšak cena potrebných súkromných liniek by znemožnila ekonomicky výhodné použitie mnohých z nich. Úradník, ktorý sa nachádza mimo svojej kancelárie, možno na druhej strane Zeme na pracovnej ceste alebo dovolenke si môže otvoriť vzdialenú pracovnú plochu zo svojej kancelárie použitím zabezpečeného Virtual Private Network (VPN) spojenia cez internet. To mu umožňuje rovnaký prístup k súborom a aplikáciám, ako keby sedel za svojím stolom.

Zdieľanie súborov

Priateľom, ako aj spolupracovníkom môžeme zaslať počítačový súbor ako prílohu. Pre ľahšie stiahnutie sa dá nahrať súbor na webstránku alebo FTP server. Môžeme ho uložiť do zdieľaného adresára na súborovom serveri. Záťaž masového sťahovania možno znížiť použitím zrkadlových (mirror) serverov alebo peer-to-peer služieb.

V každom z týchto prípadov je umožnené riadiť prístup k súborom pomocou autentifikácie používateľov. Obsah prenášaných súborov môže byť skrytý na základe kryptovania. Prv ako zákazník dostane prístup k súboru je možné vykonať finančný prevod. Cenu sa uhrádza napríklad pripísaním na ťarchu kreditnej karty, ktorej detaily sa môžu poslať v kryptovanej forme cez internet. Pôvod a autentickosť je možné overiť digitálnym podpisom alebo pomocou tzv. „message digestu“ (SHA-1).

Tieto jednoduché možnosti v celosvetovom meradle menia ťažisko výroby, predaja a distribúcie mnohých typov produktov, ktoré sa dajú zredukovať na počítačový súbor. Napr. všetky druhy úradných dokumentov, publikácií, softvérových produktov, hudby, fotografie, videa, animácií, grafiky a iných druhov umenia. Na druhej strane to spôsobuje seizmické otrasy v oblastiach trhu, ktoré boli doposiaľ ovládané kamennými spoločnosťami. Asociácia RIAA (Recording Industry Association of America) má mimoriadne silný hlas proti týmto problémom.